Een vak apart

Onze droom en opdracht

1 op de 10 kinderen (443.000 in 2019) tot 23 jaar en 1 op de 8 kinderen (411.000 in 2019) tot 18 jaar heeft hulp nodig. 

Recent onderzoek (l.Alink forensisch gezinspedagoog Universiteit Leiden) wijst uit dat er 40.000 kinderen méér, voornamelijk emotioneel mishandeld zijn tijdens de eerste lockdown van 2020 dan in 2017. Dat is drie keer zoveel.

Therapie voor kind en jeugd is zeer verantwoordelijk werk dat vraagt om therapeuten met degelijke kennis en kunde, die voldoende zelfinzicht hebben verworven om met alle kindeigen middelen en een adequate attitude kind en jeugd te kunnen helpen bij problemen/belemmeringen. 

Er is geen algemene hbo bachelor erkende opleiding gericht op kindertherapie. Kindertherapie wordt overgelaten aan het particuliere domein. 

Daarin worden veel opleidingen, cursussen en trainingen aangeboden, waardoor een kwalitatieve, valide en betrouwbare kindertherapie niet wordt geborgd. Iedereen mag zich kindertherapeut noemen.

De oplossing en onze droom is: 

Een algemene bachelor therapieopleiding gericht op kind en jeugd

                      “Therapie voor kind en jeugd een vak apart”


Therapie voor kind en jeugd: een vak apart

Het kind centraal

Het is juist de doelgroep kind en jeugd die baat heeft bij speciaal opgeleide therapeuten. Therapeuten die het kind centraal stellen, geëquipeerd zijn met een breed repertoire aan therapeutische hulpmiddelen, die zij integraal en situationeel kunnen inzetten, om hiermee volwaardig aansluiting te vinden op de neurobiologie en de belevingswereld van het kind. Ouderbegeleiding is een wezenlijk onderdeel van het beroep kindertherapeut.

Kindertherapie als diepte-investering

De kindertijd is het fundament onder het verdere leven. Zowel positieve als negatieve ervaringen werken lang en diep door; ze vormen de blauwdruk voor iemands verdere leven. Zowel curatief als preventief kan een therapeut K&J met zijn deskundigheid veel problemen op latere leeftijd voorkomen, dan wel beperken. 

Repareren aan de basis

Herstelkansen zijn bij kind en jeugd vele malen groter dan op latere leeftijd. Dankzij de hersenontwikkeling in de kindertijd is de mogelijkheid om trauma’s te behandelen en nieuwe positieve ervaringen op te doen vele malen groter dan op latere leeftijd. Ook het begeleiden van de ouders en andere belangrijke personen en beïnvloeden van omstandigheden kunnen in deze periode het grote verschil maken. 

Therapie voor kind en jeugd is effectief en uiteindelijk kostenbesparend

Er wordt in de huidige situatie door therapeuten en coaches veel kostbare hulp al dan niet met (blijvend) succes geboden; veelal aan kinderen, waarvan ouders zelf (gedeeltelijk) financieel bijdragen. Ouders zonder eigen middelen staan met hun kind langer op de wachtlijst en bij de gemeentes is er onvoldoende geld om alle nodige hulp te financieren.