Geschiedenis

We nemen je mee naar 2005. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie leefde al langer de behoefte om contact te zoeken met andere kindertherapeuten. Sjoerdje van den Manacker benadert als voorzitter van de NVPMKT de voorzitter van de NVVS, de speltherapeuten en de voorzitter van de VIT, de vereniging voor integratieve therapeuten met haar afdeling voor kind en jeugd.

We gaan kennis maken en voelen vrijwel onmiddellijk de klik; de basis is gelegd. Verschillende achtergronden, werkwijzen, middelen en opleidingen blijken verschillende wegen met hetzelfde reisdoel.

We nemen ons voor om vooral in onze eigen kracht te blijven staan en van daaruit ieders werkterrein vrijblijvend te verkennen.

Onze 3 verenigingen steunen ons in dit mooie initiatief. Zowel vakinhoudelijke als bestuurlijke ontwikkelingen worden gedeeld tijdens onze bijeenkomsten.

De positieve flow en het enthousiasme, die steeds opnieuw ontstaan bij onze onderlinge verkenning en die zo eigen blijken te zijn voor het netwerk kindertherapeuten, willen we ook gaan delen met onze achterban.

Bulletin: In 2010 komt er een eenmalige uitgave van een tijdschrift dat gewijd is aan het netwerk. De 3 disciplines op een rij: psychomotorische kindertherapie, speltherapie en integratieve kindertherapie. Verschillen en overeenkomsten, opleiding, achtergrondinformatie, cases. En ook hoe verschillende kindertherapeuten in de praktijk de samenwerking al gevonden hebben wordt beschreven.

Eerste congres Kindertherapeuten. Op 12 april 2014 organiseert het netwerk een congres voor haar achterban. Een dag in het Hoornbeeckcollege te Amersfoort, een dag van verbinding, een dag die iedere verwachting overstijgt.

Interactieve opening, lezingen, workshops en lokalen ingericht als praktijkruimte van de 3 verschillende vormen van kindertherapie.

Ter afsluiting een happening die de spijker op zijn kop slaat en tot grote hilariteit leidt; ernst en speelse humor wisselen elkaar af.

Alles onder de bezielende leiding van Roelant en Madeleine de Vletter.

Tweede congres Kindertherapeuten. Op 8 april 2017 volgt in Utrecht in de Fabrique het congres: ”Bewust bekwaam” over de hersenontwikkeling in de kindertherapie. Voor alle kindertherapeuten, die willen weten waarom het werkt wat ze doen.

Het neurosequentieel model van Bruce Perry staat centraal. Na zijn videoboodschap vanuit de USA neemt Roland Verdouw, kinderpsychiater het over als onze keynotespeaker. Aaltje van Zweden vertelt haar verhaal. Lezingen en workshops van hoogstaande kwaliteit. Marihuele Belt zorgt voor onderlinge verbinding. Ook nu weer is de sfeer verpletterend!

Toetreding VvvK. Na ons congres wilde de Vereniging van en voor Kindertherapeuten niet langer aan de zijlijn blijven staan en treedt toe tot het netwerk. Inmiddels zijn er dus 4 verenigingen vertegenwoordigd.

In de loop der tijd is het netwerk juist ook meer losgekomen van de verschillende verenigingen.

We opereren steeds meer als een zelfstandig netwerk maar wel met een gezamenlijk doel.