Voorgeschiedenis

Vanuit de voorgeschiedenis is goed te begrijpen hoe wij onderling verbonden raken en ons gezamenlijk gedachtengoed steeds verder gestalte krijgt, ons inspireert en motiveert tot het verwezenlijken van een integrale hoogwaardige therapieopleiding voor kind en jeugd, waarin het kind in zijn neurobiologische ontwikkeling en waarbij de belevingswereld van het kind centraal komen te staan.

Oprichting Netwerk kindertherapeuten

We nemen u mee naar 2005. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie leeft al langer de behoefte om contact te zoeken met andere kindertherapeuten. Sjoerdje van den Manacker benadert als voorzitter van de NVPMKT de voorzitter van de NVVS, de speltherapeuten en de voorzitter van de VIT, de vereniging voor integratieve therapeuten met haar afdeling voor kind en jeugd.

We gaan kennis maken en voelen vrijwel onmiddellijk de klik; de basis is gelegd. Verschillende achtergronden, werkwijzen, middelen en opleidingen blijken verschillende wegen met hetzelfde reisdoel. We nemen ons voor om vooral in onze eigen kracht te blijven staan en van daaruit ieders werkterrein vrijblijvend te verkennen.

Onze 3 verenigingen steunen ons in dit mooie initiatief. Zowel vakinhoudelijke als bestuurlijke ontwikkelingen worden gedeeld tijdens onze bijeenkomsten. De positieve flow en het enthousiasme, die steeds opnieuw ontstaan bij onze onderlinge verkenning en die zo eigen blijken te zijn voor het netwerk kindertherapeuten, willen we ook gaan delen met onze achterban.

Bulletin

In 2010 komt er een eenmalige uitgave van een tijdschrift dat gewijd is aan het netwerk. De 3 disciplines op een rij: psychomotorische kindertherapie, speltherapie en integratieve kindertherapie. Verschillen en overeenkomsten, opleiding, achtergrondinformatie, cases. En ook hoe verschillende kindertherapeuten in de praktijk de samenwerking al gevonden hebben wordt beschreven.

Eerste congres Kindertherapeuten.

Op 12 april 2014 organiseert het netwerk een congres voor haar achterban. Een dag in het Hoornbeeckcollege te Amersfoort, een dag van verbinding, een dag die iedere verwachting overstijgt. Interactieve opening, lezingen, workshops en lokalen ingericht als praktijkruimte van de 3 verschillende vormen van kindertherapie. Ter afsluiting een happening die de spijker op zijn kop slaat en tot grote hilariteit leidt; ernst en speelse humor wisselen elkaar af. Alles onder de bezielende leiding van Roelant en Madeleine de Vletter.

Congres Bruce Perry in Canada

Als ultieme inspiratie voor ons tweede congres nemen we in juni 2016 deel aan het International Neurosequentieel Model Symposium van de Child Trauma Academy. Met Bruce Perry hebben we een persoonlijk gesprek over de betekenis van het NMT model en de kansen hiervoor in Nederland. (foto aan tafel met Bruce Perrry, met het netwerk en…)

Tweede congres Kindertherapeuten

Op 8 april 2017 volgt in Utrecht in de Fabrique het congres: ”Bewust bekwaam” over de hersenontwikkeling in de kindertherapie. Voor alle kindertherapeuten, die willen weten waarom het werkt wat ze doen.

Het neurosequentieel model van Bruce Perry staat centraal. Na zijn videoboodschap vanuit de USA neemt Roland Verdouw, kinderpsychiater het over als onze keynotespeaker. Aaltje van Zweden vertelt haar verhaal. Lezingen en workshops van hoogstaande kwaliteit. Marihuele Belt zorgt voor onderlinge verbinding. Ook nu weer is de sfeer verpletterend!

(videoboodschap)

Toetreding VvvK

Na ons congres wilde de Vereniging van en voor Kindertherapeuten niet langer aan de zijlijn blijven staan en treedt toe tot het netwerk. Inmiddels zijn er dus 4 verenigingen vertegenwoordigd. In de loop der tijd is het netwerk juist ook meer losgekomen van de verschillende verenigingen. We opereren steeds meer als een zelfstandig netwerk maar wel met een gezamenlijk doel.