Over ons

De werkgroep Opleiding Therapie Kind en Jeugd bestaat uit 10 personen die dezelfde visie delen op het welzijn van het kind, werken op basis van dezelfde grondslagen en handelen volgens de clientgerichte, kind volgende, benadering.

De werkgroep vertegenwoordigt het huidige kindgerichte beroepen- en opleidingsveld; het bestaat uit psychomotorische kindertherapeuten, speltherapeuten, integratieve kindertherapeuten, docenten uit de phbo PMKT en het reguliere hbo, een auteur van vakliteratuur, een psychiater uit de kinder- en jeugdpsychiatrie, een onderwijskundige, pedagogen, orthopedagogen en een jurist.

Samenstelling Werkgroep Opleiding Therapie Kind en Jeugd


Telma van Citters-Kniep, jurist, speltherapeut en supervisor (lid NVVS)

Vanaf studententijd al bevlogenheid voor het (jonge) kwetsbare kind.
Studeerde af op de rechten van het ongeboren kind. Na jaren in bedrijfsleven te hebben gewerkt, ruim 10 jaar geleden begonnen met een eigen praktijk speltherapie.

Focus op vooral rouw en verlies, en angsten. Verbonden aan de Hogeschool Utrecht en Inholland als docent speltherapie en supervisor, en gastdocent  Hogeschool Thomas More Antwerpen.

Sinds 2020 als docent verbonden aan PMKT opleiding.


Wilma Brands-Zandvliet, psychomotorisch kindertherapeut (lid NVPMKT)

Psychomotorisch kindertherapeut binnen de eigen praktijk Bewegenderwijs

Docent aan op de opleiding voor Psychomotorische Kindertherapie

Lid van de NVPMKT (FVB)

Jarenlang betrokken bij de ontwikkeling van het vak psychomotorische kindertherapie en de beroepsvereniging NVPMKT

Auteur van o.a. “Psychomotorische kindertherapie, een theoretische onderbouwing” , “Hersenen en Emoties in beeld” en de module “Psychomotorische kindertherapie (PMKT) ter verbetering van gestoord hechtingsgedrag bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar met gedragsproblemen”


Marjolein Kerkdijk, integratief kindertherapeut (lid VvvK)

Integratief Kinder- en jeugdtherapeut met eigen praktijk Dit & Dat: www.ditendatkindertherapie.nl
en ambulant inzetbaar als kindertherapeut op scholen

Lid Vereniging van en voor Kindertherapeuten VvvK / Registertherapeut RBCZ

Divers recent actief vrijwilligerswerk zoals Ouderwijzertelefoon, deelname Denktank VvvK, serviceclub Zonta Kennemerland Zuid (fundraise voor “Orange the world”; “Ending child marriage”; MAMA POWER/kinderfondsmamas”)


Sjoerdje van den Manacker, psychomotorisch kindertherapeut (lid NVPMKT)

Psychomotorisch kindertherapeut, supervisor & coach. Als docent PMKT diagnostiek& praktijk en supervisor verbonden aan de opleiding PMKT te Utrecht.

Zitting vanuit het werkveld in de Opleidingscommissie bij de PMKT opleiding.

Voorzitter van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging Psychomotorische KinderTherapie (NVPMKT)


Geke van Nieuwenhoven, onderwijskundig adviseur

Onderwijskundig adviseur, werkgroep hbo bachelor TKJ
Onderwijskundig adviseur en voorzitter examencommissie phbo PMKT

Learning & Development Consultant, TriamFloat

TriamFloat is een onderwijskundig adviesbureau met drie expertisegebieden.
Ontwerp en ontwikkeling van innovatieve leerprogramma’s, van les tot leerhuis.

Onderwijsbeleid en strategie, in onderwijs en organisaties.
Opleidingsadvies en onderwijskundig projectleiding.


Proudy Toxopeus-van Zelm van Eldik, Psychomotorisch kindertherapeut
lid van de NVPMKT

Medeoprichter van de NVPMKT (1993) en het Netwerk Kindertherapeuten (2005)

Momenteel: Disciplinevertegenwoordiger bij de FVB t.b.v de herziening van de Generieke Module Vaktherapie 

Deelnemer werkgroep Kennis Innovatie bij de FVB


Annelies  Ventevogel, psychomotorisch kindertherapeut

Als psychomotorisch kindertherapeut gewerkt bij PMKT voor mijn Kind. Daarvoor werkzaam geweest als ambulant hulpverlener bij Topaze (specialistische jeugdzorgaanbieder) en gedragsdeskundige bij MEE Zuidoost Brabant. Sinds 2021 als docent verbonden aan de PMKT opleiding voor het vak Orthopedagogiek & Ouderbegeleiding


Roland Verdouw, kinderpsychiater

Kinder- en jeugdpsychiater TeamNEXT, NMT mentor en docent post-HBO Psychomotore Kindertherapie (PMKT).


Linda Wennekers, integratief kindertherapeut

Integratieve therapie voor volwassenen
Nmt opleiding bij Bruce Perry gevolgd.
Geeft oudercursus ‘Praten met je kind… hoe doe je dat?’ 

Carla Regter, speltherapeut

www.speltherapiepraktijkdegoudenpoort.nl

Lid van de NvvS/FVB en de VvvK
Trauma en hechting hebben mijn grote interesse.
Ik ben ook coach van (startende) leerkrachten.